اخبار
 
اجرایی شدن قرنطینه بیماران و سالمندان با همکاری بسیج و هلال‌احمر
۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۹:۰۲
صادر شدن 10 هزار و 750 گواهی کسر از حقوق برای بازنشستگان کشوری به صورت آنلاین
۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰
جزئیات قراردادهای جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی
۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۶:۵۱
صدور احکام همسان‌سازی همه بازنشستگان کشوری
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۹:۵۸
سالمند رها شده از پیامدهای سالمندی جمعیت در کشور
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۵۹
انواع بازنشستگی
۲۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۴۲
انتشار رنجنامه بازنشستگان، مستمری بگیران و ازکارافتادگان صندوق تامین اجتماعی
۲۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۹:۴۲
ارائه خدمات تخصصی به ۲۳۷ سالمند در مراکز شبانه روزی بهزیستی سمنان
۲۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۵:۲۲
تزریق واکسن آنفلوآنزا به ۸۰ سالمند آسایشگاه مهریز
۲۰ آبان ۱۳۹۹ ۲۳:۱۵