plusresetminus
۰
کد مطلب : ۶۱۰۶
سالمندان و به تعبيري بازنشستگان گنجينه هاي ارزشمند هر جامعه اي هستند كه بي توجهي به آنان به معني ناديده گرفتن يك عمر تلاش و كوشش اين افراد در جامعه و خاصه خانواده است.
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰
سالمندان چه توقعاتی از ما دارند
سالمندان چه توقعاتی از ما دارند
به گزارش شادمان، همانطور كه بازنشستگان و سالمندان امروز به امورات نسل آينده رسيدگي كرده اند امروز نيز نسل كنوني موظف به مراقبت و تيمارداري از آنان هستند و اين روند به همين طريق براي ساير نسل ها هم ادامه مي يابد.
انسان موجودي است كه هم در طفوليت و هم در سالمندي نياز به مراقبت دارد و اين رسم روزگار است و هيچ كس نيز نمي تواند در برابر اين كار طبيعت مقاومت كند.
كساني كه از اين وظيفه سر باز زنند در واقع راهي خلاف مسير طبيعت انتخاب كرده اند كه مقصد آن ناكجا آباد خواهد بود. همانطور كه پدر و مادر وظيفه بزرگ كردن فرزندان را برعهده دارند، به همين نسبت نيز فرزندان موظف به نگهداري از والدين سالمند خود هستند.
   
يك مثال ساده در خصوص لزوم ارزش گذاري به مقام سالمندان و بازنشستگان مي زنم؛ وقتي ما خدمتي به فردي انجام مي دهيم حداقل توقع ما اين است كه از آن فرد بي مهري نبينيم هر چند اين خدمت ناچيز باشد. به عبارتي در مقابل خدمت ديگران نسبت به خود، يك احساس دين به گردن ما گذاشته مي شود و سعي مي كنيم آن را به نحوي جبران كنيم و اگر نتوانستيم كاري انجام دهيم، دستكم نسبت به فرد مورد نظر بي مهري و نا مهرباني نيز روا نخواهيم داشت.
سالمندان و بازنشستگان در جايگاه والدين ما، قطعا فراتر از يك خدمت براي ما انجام داده اند و كارهاي ارزشمند آنان نسبت به ما قابل شمارش نيست بنابر اين ارزش و احترام به آنان در نزد ما بايد بي شمار انجام شود. سالمندان و بازنشستگان امروز، مراقبان و حافظان ديروز نسل كنوني بوده اند و مراقبت از آنان كمترين توقعي است كه از نسل حاضر انتظار مي رود. احترام و مراقبت از سالمندان مساله امروز جامعه ما نيست ولي به نظر مي رسد اكنون ناملايمات اين مساله در جامعه تشديد شده است.

افزايش اين مسائل به خاطر رشد جمعيت سالمندي در كشور نيست هر چند تعداد سالمندان در سال هاي اخير در جامعه ما رو به افزايش گذاشته و در دهه هاي آينده نيز اين روند ادامه خواهد يافت. احترام و ارزش گذاري به سالمندان همچنين رابطه معناداري بين ميزان دارايي خانوار و افراد ندارد براي مثال نمي توانيم بگوييم كه در همه خانوارهاي ثروتمند به سالمندان توجه مي شود و يا برعكس در همه خانوارهاي كم در آمد به سالمندان رسيدگي نمي شود. وضعيت جامعه بر ما آشكار مي سازد كه در خيلي از خانوارهاي ثروتمند و كم درآمد به سالمندان توجه مي شود و خيلي از اين خانوارها نيز به سالمندان توجه نمي كنند. رسيدگي كردن و رسيدگي نكردن به سالمندان به ميزان دارايي يك شخص برنمي گردد و هيچ سالمندي نيز مال دنيا را به فرزندش ترجيح نمي دهد به همين دليل خيلي از سالمندان و بازنشستگان به يك تماس تلفني فرزندانشان نيز قانع هستند در حالي كه خيلي از موارد، فرزندانشان اين امكان را از آنان دريغ مي كنند.
   
خيلي از مراجعه كنندگان و تماس گيرندگان مراكز مشاوره خانوادگي را سالمندان و بازنشستگان تشكيل مي دهند كه از بي توجهي فرزندانشان به آنان گلايه دارند در حالي كه هيچ حرفي نيز از دارايي و پول در ميان نيست.
زنگ زدن به سالمندان شايد يكي از راه هاي آسان براي حرمت و ارزش گذاري به سالمندان باشد. اكنون تلفن همراه دست همه افراد است و هيچ كس نمي تواند بگويد در مدت يك شبانه روز، فرصت چنين كاري براي او مهيا نشده است.
سالمندان و بازنشستگان در مقطعي از سن و حيات خود بسر مي برند كه برخي از آنان احساس مي كنند سربار جامعه هستند و چنانچه اطرافيان به اين مساله خواسته يا ناخواسته دامن بزنند ادامه زندگي براي آنان دشوارتر مي شود.
هجوم اين مسائل و بي توجهي اطرافيان به آنان، سالمندان و بازنشستگان را در مقابل بيماري ها آسيب پذيرتر مي كند و آنان خيلي زود در برابر بيماري ها تسليم مي شوند.
ما در مساله سالمندي و بازنشستگي به مانند خيلي از مسائل ديگر نياز به فرهنگ سازي داريم يعني بايد همه درك كنيم كه روزي سالمند و بازنشسته مي شويم و نياز به مراقبت داريم همانطور كه عاقبت نياكان ما نيز، چنين رقم خورده است.
در بحث سالمندي يك مساله جدي وجود دارد و آن اينكه هر چه جامعه توسعه يافته تر باشد به همان ميزان ارزشگذاري سالمندان نيز كمتر شده است.
   
به بيان ساده تر هر چه جامعه صنعتي تر شده به همان نسبت فاصله افراد با ارزش هاي جامعه بيشتر شده و جامعه از نظر فرهنگي متناسب با رشد سخت افزاري با دگرگوني روبرو نبوده است. البته در مورد ارزش گذاري به سالمندان در همه جوامع خاصه صنعتي، موضوع يكسان ديده نمي شود. براي مثال ارزش به منزلت سالمندان در جامعه فرا صنعتي ژاپن بالاتر از خيلي از كشورها است كه اين مساله از آموزه هاي اين جامعه نشات مي گيرد. ما در بحث احترام و ارزش گذاري به سالمندان در كنار اطلاع رساني به فرهنگ سازي نيز نيازمنديم. خيلي از مردم از اهميت اين موضوع اطلاع دارند اما اين موضوعات در ميان آنان دروني نشده است. دروني شدن اين موضوعات نياز به كار هنرمندانه دارد. توليد آثار فاخر و هنرمندانه در اين زمينه بيشترين تاثير را روي مخاطبان بويژه كودكان و نوجوانان دارد. بنابر اين براي ارتقاء برنامه هاي فرهنگي، نقش صدا و سيما، رسانه ها، هنرمندان و عالمان و شخصيت ها بيش از پيش اهميت پيدا مي كند.
همانطور كه بيان شد، سالمندان و بازنشستگان گنجينه هاي با ارزش جامعه هستند بنابر اين بايد در كنار احترام به منزلت آنان، از تجربيات اين انسان هاي دانا استفاده كرد تا جامعه با آرامش بيشتري به توسعه خود ادامه دهد.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما