مراقبت از سالمندان
 
اگر زمین خورده‌اید...
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ۲۱:۱۲
کودکان باید به گروه نگهداری از سالمندان اضافه شوند؟
۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۰۹
درباره مراقبت از سالمندان بیشتر بدانیم.
۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۶:۵۷
افتتاح مجتمع توانبخشی و مراقبتی شبانه روز سالمندان “ستارگان درخشان”
۲۵ تير ۱۳۹۸ ۱۵:۱۵