مراقبت از سالمندان
 
ایمن سازی منزل برای سالمندان
۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۱۱
آلزایمر
۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۴۳
انکار نیاز به کمک
۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۰۸
سالمند سالم وسرحال
۱۱ دی ۱۳۹۹ ۲۰:۲۰
مراقبت از سالمندان
۱۰ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۲۳
سالمند
۹ دی ۱۳۹۹ ۱۸:۵۷
درمان بی اشتهایی
۷ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۱۴
نیازهای سالمندان
۵ دی ۱۳۹۹ ۱۸:۳۹
شکستگی لگن
۵ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۴۸