تکنولوژی سالمندان
 
نصب واتساپ
۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ۲۱:۲۷
خلق رویا برای سالمندان
۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۴۱
تکنولوژی سالمندان
۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۱۴
معرفی پنج اپلیکیشن برای ورزش سالمندان
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹:۵۶
هوش مصنوعی جلوی پیر شدن را می‌گیرد!
۲ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۰۶
ساخت اسکلت خارجی سبک برای سالمندان
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۵