یادگیری سالمندان
 
IT  در خدمت سالمندی
۲۲ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۰۷
فناوری‌های سالمندی چگونه به سالمندان کمک می‌کنند؟
۱۷ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۳۰
یادگیری مهارت برای سالمندان
۱۰ آذر ۱۳۹۷ ۰۰:۲۵
با اپلیکیشن های مخصوص سالمندی آشنا شوید
۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۶:۳۴
از فناوری‌های نوین نترسید؛ از آنها برای زندگی شادتر استفاده کنید
۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۶:۲۷