شادمان | اخبار سالمندان و بازنشستگان 3 آذر 1398 ساعت 12:29 http://www.shadmaan.com/news/5276/سند-ملی-سالمندی-اولین-نقشه-راه-سیاستگذاری-برنامه-ریزی-حوزه -------------------------------------------------- عنوان : «سند ملی سالمندی» اولین نقشه راه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه سالمندی -------------------------------------------------- وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی و معاون وزیر رفاه، درباره دلائل نگارش سند ملی سالمندی توضیح داد. وی با اشاره به اینکه امسال با هماهنگی‌های مناسبی که میان دو وزارتخانه اصلی متولی موضوع سالمندان (وزارت رفاه و وزارت بهداشت) انجام گرفت، سند ملی سالمندی نیز نگاشته شد گفت: با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی این سند ابلاغ و رونمایی سند شد و امیدواریم امسال بودجه‌ای برای اجرای مستندات آن در نظر گرفته شود. متن : رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه این سند اولین نقشه راه سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه سالمندی است، اظهار داشت: برای اینکه مواجهه مناسبی با سالمندی در ۲۰ سال آینده داشته باشیم، باید از قبل هم تمهیداتی بیاندیشیم. قبادی دانا با یادآوری افزایش فرزندآوری در دهه شصت و معضلی که برای دوران دانش آموزی افراد متولد این سال ها به وجود آمد، گفت: در آن سال ها به یک باره نیازمند امکانات بیشتری در حوزه آموزش و پرورش شدیم و این امکانات با حضور خیرین و کمک های مردمی فراهم شد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت در حال حاضر ۱.۲۴ درصد رسیده و نرخ رشد سالمندی ۳.۶ درصد است در سال های آینده جمعیت سالمندی و درصد آن در جامعه افزایش خواهد یافت و برای این جمعیت نیر برنامه ریزی داشته باشیم که متولیدن دهه شصت دچا رمعضل سالمندی نشوند. وی ادامه داد: در حال حاضر نسبت به ۱۰ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می دهند و در سال ۱۴۳۰ این میزان به بیش از ۲۶ درصد افزایش خواهد داشت و بیش از یک چهارم جمعیت را سالمندان تشکیل خواهند داد، بنابراین نیازمند آمادگی لازم برای تامین شرایط زندگی این قشر هستیم.