سرگرمی برای سالمندان
 
پرورش قارچ
۲۵ فروردين ۱۴۰۰ ۱۳:۲۶
سفر و گردشگری سالمندان
۲۳ فروردين ۱۴۰۰ ۱۴:۰۸
تاثیر بازی فکری برای سالمندان
۹ اسفند ۱۳۹۹ ۲۱:۴۸
سرگرم کردن سالمندان
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۲۰:۴۸
سالمندان و کودکان
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۱۵
سرگرمی سالمندان
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۶:۱۷
تنهایی سالمندان
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۹:۳۴
سرگرمی سالمندان
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۴۷
حضور سالمندان در فضای مجازی
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۷:۱۷