اوقات فراغت سالمندان
 
«فرار از آسایشگاه»، نمایشی درباره سالمندان
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۹:۳۵
لزوم ارتقای زیست شهری سالمندان / پیشنهاد احداث سرای فرهیختگان
۱۴ دی ۱۳۹۸ ۲۰:۰۷
اهمیت گوش دادن به خاطرات سالمندان
۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۹
سالمندی خود را چگونه بگذرانید؟
۳ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۲۶
شما می‌توانید در سالمندی یک شاعر معروف شوید
۳ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۰۴
نوه‌ها چه تأثیری بر زندگی سالمندان دارند؟ 
۱۰ آذر ۱۳۹۷ ۲۱:۵۴
سرگرمی و فعالیت ها  پس از 50 سالگی
۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۲۳:۳۳
تأثیر تورهای گردشگری بر سالمندان
۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۲۳:۰۵
سالمندی و روایت‌های تاریخی و نوستالژی
۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۵۵